Stavebná činnosť

Ponúkame všetko pre kompletnú realizáciu stavby. Dokážeme pružne zareagovať a zrealizovať akýkoľvek podnet zo strany zákazníka. Pre stavebnú spoločnosť to predstavuje základnú podmienku v snahe vyhovieť aj tomu najnáročnejšiemu klientovi a ponúknuť mu komplexný balík služieb v oblasti prípravy a realizácie stavby.

Stavby realizujeme najnovšími technologickými postupmi s dôrazom na kvalitu použitých materiálov.

Naša spoločnosť vie zabezpečiť celú paletu stavebných činností pri výstavbe alebo prestavbe objektov. Sme schopní Vám zabezpečiť aj jednotlivé profesie ale takisto pôsobíme ako generálny dodávateľ pre stavby menšieho a väčšieho rozsahu.

Nadčasové zmýšľanie našej stavebnej spoločnosti, ktoré spočíva v pohľade nielen na samotnú realizáciu stavby, ale vo výraznej miere aj v orientácii na klienta, z nej robí ideálneho partnera pre realizáciu stavieb.

Naša spoločnosť vie zabezpečiť celú paletu stavebných činností pri výstavbe alebo prestavbe objektov.

Stavby

Spriahnutá doska na Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité, SO 242-00 MostDialnica D32015Doprastav, a.s.
MO 59-090 Podbiel odstránenie havarijného stavu mosta
montáž a demontáž mostného provizória
Podbiel2015/2015Doprastav, a.s.
Príprava a realizácia výstavby Strategického parku Nitra
Nitra2015/2017Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

Vybudovanie strategického priemyselného parku Nitra-HTU II
Nitra2016/2017
Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Odstránenie havarijného stavu cestnej komunikácie I/65 Kremnica-Kremnicke Bane
Kremnické Bane
2017/2019Združenie Metrostav, a.s.

Protipovodňové opatrenia na tokoch
Lysický potok
2016Obec Lysica

Opatrenie na prítokoch Handlovky-Jalovský potok
Kataster Brusno
2017SVP, š.p.

Rekonštrukcia zárubného múru
Pohronská Polhora- Tisovec
2016ŽSR

Opatrenie na ochranu pred povodňami a regulácia potoka
Dlhé Pole
2015-2016
Obec Dlhé Pole

Príprava cestnej infraštruktúry-strategicky park NITRA
Realiácia štrkovych pilot, sanácia podložia učelová komunikácia, veľka okružna križovatka
Združenie Doprastav,STRABAG
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavska Lúčka
Výroba, dodávka a montaž betónovych zvodidiel SO 101-00
Diaľnica D1
2020/2021
STRABAG s.r.o.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavska Lúčka
Práce špecialného zakladania-mikropiloty SO 234-00/1 Phstena
Diaľnica D12020/2020
STRABAG s.r.o.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavska Lúčka
Výroba, doprava a montáž typových nosníkov DPS VP I/10
Diaľnica D12020/2020STRABAG s.r.o.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavska Lúčka
Realizácia dočasne zabudovaných štetovnicových stien a rozperných rámov
Diaľnica D12020/2020STRABAG s.r.o.
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie-Lietavska Lúčka
Dodávka elastomerové ložiska
Diaľnica D12020/2020STRABAG s.r.o.
Príprava strategického parku Nitra-MÚK Šindolka
Sanácia štrkové vibropúiloty DN 0,55m vratane zabudovanie kameniva frakcia 8-32mm
Nitra
2020/2021
SKATE s.r.o.
Príprava strategického parku Nitra-MÚK Šindolka
Preložka OK ST K1, MTS ST K1
Nitra 2020/2021 SKATE s.r.o.
Príprava strategického parku Nitra-MÚK Šindolka
Preložka vytlačnej kanalizácie DN 200,vodovodu DN 200
Rekonštrukcia rozvodov NN, VO križovatky,ulice
Nitra 2020/2021 SKATE s.r.o.
SaarGummi Slovakia s.r.o.
Dodávka a výmena plastových okien
Dodávka a výmena lakovaného plechu

Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad Tatry (mimo), 1.etapa (Poprad-Lúčivná)

ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička
a nadväzujúcej žel.infraštruktúry v uzle Žilina
SO53-33-05 zast.Žilina odb.,podchod pre cestujúcich
Dolné VesteniceŽilinaŽilina
2020/20212020/prebieha2021/prebieha
SaarGummi Slovakia s.r.o.Združenie Tatry, TSS GRADE, a.s.


STRABAG s.r.o.

Dokumenty